Üye: waspsearch98

Üyelik zamanı: 1 hafta (14 Mart)
Tür: Kayıtlı üye
Tam adı:
Yer:
Steam Profili: https://bland-jeppesen.hubstack.net/ch-c3-bang-sanh-c-c3-b5i-c4-91-e1-bb-8ba-ng-e1-bb-a5c-c-c3-b2n-v-c3-a3ng-sanh-d-e1-bb-85-d-c3-a0ng-ng-e1-ba-a7n-e1-ba-a5y-hu-e1-bb-91ng-h-e1-bb-93-nh-c3-a2n-gian-nh-c3-a2n-gian-kh-c3-b3
Hakkında: “Dĩ thượng quảng dẫn kinh luận dĩ thích huệ nhãn kiến chân”. Trong kinh Tư Ích và Đại Luận nói tinh diệu nhất, Đại Luận tức là Đại Trí Độ Luận, nói rất hay! “Cái liễu liễu kiến, vô sở kiến, bất kiến hữu vi, bất kiến vô vi, phương danh chân kiến”. Ai thấy chân? Phật thấy chân, quý vị là Phật tri Phật kiến, quý vị đạt được Phật tri Phật kiến thì quý vị đã thành Phật rồi. Phàm phu thấy được là vọng tướng, thấy có thấy không, mà không thấy được chân tướng, trong chân tướng không có có và không, trong chân tướng không có thật và giả, trong chân tướng không có tà và chánh, trong chân tướng không có nhiễm và tịnh, không có thiện ác, mọi thứ đều rõ ràng, mọi thứ đều minh bạch, vết tích trong tâm đều không chấp trước, quý vị đã thấy được chân tướng rồi. Cảnh giới này là cảnh giới của pháp thân Bồ Tát. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - 600 Tập)

waspsearch98 üyesine ait istatistikler

Puanları: 0 puan
Soruları: 0
Cevapları: 0
Yorumları: 0
Oyları: 0 soru, 0 cevap
Verdiği Oylar: 0 artı oy, 0 eksi oy
Aldığı Oylar: 0 artı oy, 0 eksi oy

waspsearch98 Duvarı

Bu duvara mesaj yazmak için lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
...